Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Miesiąc: sierpień 2022

Bukietyńska Pola, wdzięk, urok i uroda

Apolonia Pomietlarz, tak brzmiało prawdziwe imię i nazwisko tej znakomitej śpiewaczki, która urodziła się w 1917 r. w Oświęcimiu. W tym mieście uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie poszerzała wiedzę w prywatnym Liceum Koedukacyjnym. Maturę zdała w 1935 roku i…

Inauguracja sezonu w Teatrze Wielkim w Poznaniu

W niedzielę 11 września Teatr Wielki w Poznaniu zaprasza do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na uroczystą inaugurację sezonu artystycznego. Przygotowano na tę okazję Messa da Requiem Giuseppe Verdiego, jedno z największych dzieł tego gatunku. Impulsem do skomponowania…

Inauguracja sezonu w Operze Śląskiej

Opera Śląska w Bytomiu, 10 września o godzinie 18-ej, w sali widowiskowej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, rozpocznie swój 78 sezon artystyczny. Dokona tego przedstawieniem Romea i Julii Charlesa Gounoda, w inscenizacji i reżyserii Michała Znanieckiego, która miała swoją…

Dzień drugi – Walkiria

Boskie plany i nieposłuszna córka Jeżeli w Złocie Renu to co ludzkie traktowane jest jeszcze pośrednio i symbolicznie, to w Walkirii nabiera już wyraźnych cech czysto ludzkiej tragedii. Walkiria jest dramatem o rozbudowanej formie, rozgrywanym w trzech potężnych rozmiarów aktach….

Dzień pierwszy – Złoto Renu

Bogowie i Nibelungi, czyli narodziny tragedii Pierwszy szkic Złota Renu zatytułowany Kradzież Złota Renu powstał w październiku 1851 roku i składał się z trzech aktów. Jednak kilka miesięcy  później – marzec 1852, Wagner pisze szczegółowy szkic libretta rozbudowany do czterech…

Z wizytą u Pucciniego

Niewielkie włoskie miasteczko Torre del Lago pozazdrościło niemieckiemu Bayreuth, gdzie od 1876 roku odbywa się słynny Festiwal Wagnerowski poświęcony tylko i wyłącznie dziełom Wagnera, i od sześćdziesięciu ośmiu lat organizuje Festiwal poświęcony twórczości Giacomo Pucciniego, który tutaj właśnie w swojej…