Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Miesiąc: luty 2023

Stanisław Drabik , zakochany w operze

Był czołowym tenorem scen operowych Poznania, Warszawy, Katowic i Lwowa, a także pierwszym tenorem Królewskiej Opery w Belgradzie i Opery w Zagrzebiu. Po wyzwoleniu organizował Operę Dolnośląską we Wrocławiu. Powołał do życia Operę Robotniczą. Zajmował się również reżyserią operową na…

Parsifal,  uroczyste misterium muzyczne cz. I

Mimo że w zakresie rozwiązań dramatyczno – muzycznych nie wnosi Wagner w tym dziele żadnych nowych propozycji czy rozwiązań, to jednak Parsifal jest jednym z największych i najbardziej podziwianych dzieł w historii teatru muzycznego. Jest też zwieńczeniem drogi twórczej Ryszarda…

Leonard Bernstein, dyrygent, kompozytor, popularyzator

Właśnie te trzy profesje najbardziej się liczyły w życiu tego amerykańskiego muzyka, niezmiernie popularnego, nie tylko w USA, ale też na całym świecie. A przecież był też cenionym pianistą i pedagogiem. Do historii muzyki przeszły jego pełne niesamowitej ekspresji i…

Kazimierz Kord, charyzma i pasja tworzenia

Był znakomitym, pełnym charyzmy, dyrygentem oraz dyrektorem o najdłuższym stażu w dziejach Filharmonii Narodowej (1977 – 2001), któremu w 2002 roku nadano tytuł Honorowego Dyrektora. – „Trudno nam opisać Jego ogromny wkład w historię Filharmonii Narodowej, której sam był nierozerwalną…

Polscy śpiewacy w Teatro dell’Opera w Rzymie.

Nie był niczym nadzwyczajnym fakt, że większość dużych miast włoskich miało nie jedną ale dwie, trzy, a nawet cztery sceny operowe. Przyzwyczailiśmy się kojarzyć Mediolan z Teatro alla Scala, gdy tymczasem funkcjonowały w tym mieście jeszcze: Teatro dal Verme, Teatro…

Robert Satanowski, wizje, ambicje i kontrowersje

Chyba żaden z polskich dyrygentów i dyrektorów oper nie budził tak skrajnych emocji. Mówiono o nim, że był pierwszym w Polsce Europejczykiem pod każdym względem. Ale oceniano go też jako miernego dyrygenta. Jednak nie brakowało opinii zupełnie odwrotnych: „Robert Satanowski…