Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Wagner

Dzień ostatni – Zmierzch bogów

                                                       Popioły i zgliszcza. Zasiadając do oglądania i wysłuchania ostatniego ogniwa wagnerowskiej tetralogii musimy sobie zdać sprawę, że przed nami nie tylko najdłuższy, ponad pięciogodzinny, wieczór, ale również część najbardziej rozbudowana w treści, formie oraz komplikacjach. W Zmierzchu bogów, klątwa…

Dzień trzeci – Zygfryd

Narodziny bohatera Po skończeniu pracy nad Walkirią (23 marzec 1856 roku) niemal zaraz rozpoczął Wagner komponowanie Zygfryda, który – przypomnijmy – miał być pierwotnie dramatem muzycznym zatytułowanym Młody Zygfryd i poprzedzać Śmierć Zygfryda. Jednak w trakcie pracy nad drugim aktem,…

Dzień drugi – Walkiria

Boskie plany i nieposłuszna córka Jeżeli w Złocie Renu to co ludzkie traktowane jest jeszcze pośrednio i symbolicznie, to w Walkirii nabiera już wyraźnych cech czysto ludzkiej tragedii. Walkiria jest dramatem o rozbudowanej formie, rozgrywanym w trzech potężnych rozmiarów aktach….

Dzień pierwszy – Złoto Renu

Bogowie i Nibelungi, czyli narodziny tragedii Pierwszy szkic Złota Renu zatytułowany Kradzież Złota Renu powstał w październiku 1851 roku i składał się z trzech aktów. Jednak kilka miesięcy  później – marzec 1852, Wagner pisze szczegółowy szkic libretta rozbudowany do czterech…

Pierścień Nibelunga – dzieło życia Ryszarda Wagnera cz.2 

Kompozytor określił, że akcja Ringu dzieje się: „zawsze i wszędzie”, przez co pojęcie czasu i przestrzeni staje się w tym dziele podstawowym problemem zmuszającym realizatorów do zawiłych spekulacji, a czasami nawet manipulacji z przenoszeniem akcji w rożne epoki i nadawania…

Pierścień Nibelunga – dzieło życia Ryszarda Wagnera cz.1

Wagnerowska tetralogia Pierścień Nibelunga, składająca się z czterech ogniw: Złota Renu, Walkirii, Zygfryda i Zmierzchu bogów to monumentalne dzieło niemające odpowiednika w całej literaturze operowej. Jego oryginalność właściwie nie pozwala na żadne porównania. Tetralogia jest zarazem punktem zwrotnym w całej…