Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Cykl

Opera Śląska w Bytomiu, teatr niewielki, ale ambitny

Premierą Moniuszkowskiej Halki 14 czerwca 1945 roku, na scenie teatru Dramatycznego im Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, rozpoczęła działalność Opera Śląska, pierwszy teatr operowy, który powstał w Polsce po II wojnie światowej. Kostiumy wypożyczono z Karkowa, tam też odbyła się część…

Zjadliwość krytyki

Mimo, że „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi” – jak pisał biskup Ignacy Krasicki, a Witkacy, robiąc portret, zwykł mawiać – „klient musi być zadowolony, a wszelka krytyka jest wykluczona!” Czasami wydaje się, że podobnie myśli ostatnimi laty wielu artystów…

Parsifal,  uroczyste misterium muzyczne cz. II

Wagner przed śmiercią zdążył zastrzec, że Parsifal przez 30 lat od jego śmierci może być wystawiany wyłącznie w Bayreuth. Co prawda Cosima Wagner w 1901 roku wniosła do niemieckiego Reichstagu prośbę o przedłużenie praw własności autorskiej do 50 lat. Niestety,…

Emil Młynarski, skrzypek, dyrygent, dyrektor, kompozytor

Początkowo nic nie wskazywało na to, że Emil Młynarski zwiąże swoje artystyczne życie z dyrygenturą, był odnoszącym sukcesy skrzypkiem. Urodził się 18 sierpnia 1870 roku w Kibartach na  Suwalszczyźnie. Studiował w Konserwatorium w Petersburgu w klasie skrzypiec Leopolda Auera. Po…

Stanisław Drabik , zakochany w operze

Był czołowym tenorem scen operowych Poznania, Warszawy, Katowic i Lwowa, a także pierwszym tenorem Królewskiej Opery w Belgradzie i Opery w Zagrzebiu. Po wyzwoleniu organizował Operę Dolnośląską we Wrocławiu. Powołał do życia Operę Robotniczą. Zajmował się również reżyserią operową na…

Parsifal,  uroczyste misterium muzyczne cz. I

Mimo że w zakresie rozwiązań dramatyczno – muzycznych nie wnosi Wagner w tym dziele żadnych nowych propozycji czy rozwiązań, to jednak Parsifal jest jednym z największych i najbardziej podziwianych dzieł w historii teatru muzycznego. Jest też zwieńczeniem drogi twórczej Ryszarda…

Leonard Bernstein, dyrygent, kompozytor, popularyzator

Właśnie te trzy profesje najbardziej się liczyły w życiu tego amerykańskiego muzyka, niezmiernie popularnego, nie tylko w USA, ale też na całym świecie. A przecież był też cenionym pianistą i pedagogiem. Do historii muzyki przeszły jego pełne niesamowitej ekspresji i…

Kazimierz Kord, charyzma i pasja tworzenia

Był znakomitym, pełnym charyzmy, dyrygentem oraz dyrektorem o najdłuższym stażu w dziejach Filharmonii Narodowej (1977 – 2001), któremu w 2002 roku nadano tytuł Honorowego Dyrektora. – „Trudno nam opisać Jego ogromny wkład w historię Filharmonii Narodowej, której sam był nierozerwalną…

Robert Satanowski, wizje, ambicje i kontrowersje

Chyba żaden z polskich dyrygentów i dyrektorów oper nie budził tak skrajnych emocji. Mówiono o nim, że był pierwszym w Polsce Europejczykiem pod każdym względem. Ale oceniano go też jako miernego dyrygenta. Jednak nie brakowało opinii zupełnie odwrotnych: „Robert Satanowski…

Niecodzienne rekordy!

Jakie rekordy można bić w operze? Przecież nikt tam, nie biega, nie skacze, ani nic nie podnosi. A jednak, wbrew pozorom, jest opera miejscem kilkudziesięciu niecodziennych, i nadal trudnych do pobicia, rekordów. Od lat notuje się w operowych annałach tego,…