Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Książki

Polacy w świecie wielkiej opery

Wędrówka po najbardziej znanych teatrach operowych w towarzystwie osiągnięć naszych śpiewaków „Książka jest ewenementem w naszym kraju nikt bowiem nie zadał siebie trudu prześledzenia międzynarodowych karier naszych artystów od 1848 roku aż do dziś.” – (elza).

Recenzje:

Omawiana książka nie jest leksykonem zawierającym wyłącznie noty biograficzne i kalendaria występów przedstawianych w niej artystów. Zawiera ona fakty związane z ich zagranicznymi występami. Oczywiście dość często te same nazwiska wymieniane są wielokrotnie. Wśród tej plejady artystów znajdujemy śpiewaków o światowym rozgłosie i utrwalonej pozycji artystycznej, i tych którzy dotąd pozostawali nieznani, często zapomniani, a których występy zagraniczne były pomijane milczeniem.

Jacek Chodorowski

Kategoria:

Opis

Cena i warunki zakupu. Zapraszam do kontaktu adam@okoliceopery.pl