Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Książki

Saga rodu Reszków

Historia scenicznych sukcesów rodzeństwa Józefiny, Jana i Edwarda Reszków ujęta w szerokim kontekście ich rodziny i czasów, w których działali. Nigdy przed nimi, ani po nich, nie było w historii światowej opery takiego rodzeństwa. Ich dokonania i sceniczne kreacje przeszły do historii. Jest to pierwsze opracowanie tego typu poświęcone tym znakomitym artystom. „Praca Adama Czopka została napisana rzetelnie, utworzona ze skrupulatnie zebranych materiałów źródłowych, wywiadów z potomkami, odwiedzin polskich miejsc związanych z rodziną Reszków.” – Sławomir Pietras. „Angora” z 15 kwietnia 2018.

 

Kategoria:

Opis

Cena i warunki zakupu. Zapraszam do kontaktu adam@okoliceopery.pl