Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Aktualności

Setne urodziny Marii Fołtyn 

Gdyby ta wielka artystka dożyła tej chwili, to 28 stycznia obchodziłaby jubileusz setnych urodzin. Pewnie z tej okazji przyjaciele i znajomi śpiewaczki urządziliby solenizantce stosowną uroczystość. A jednak ani przyjaciele, ani znajomi nie zapomnieli o tej dacie, i w niedzielę 28 stycznia w Kościele Środowisk Twórczych na placu Teatralnym odbędzie się specjalny wieczór poświęcony pamięci tej Wielkiej Artystki. W części poświęconej wspomnieniom zapowiedzieli swój udział dawni koledzy i przyjaciele primadonny. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest założone przez Marię Fołtyn w 1988 roku Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, którego pracami kieruje w tej chwili Jolanta Pawlik.

Przypomnijmy, Maria Fołtyn urodziła się 28 stycznia 1924 roku w Radomiu które w 1999 roku nadało artystce Honorowe Obywatelstwo. Z tym miastem związane było jej dzieciństwo i wczesna młodzieńcze lata oraz pierwsze kroki w muzycznej edukacji. Później pobierała lekcje śpiewu u Adama Didura w Katowicach, oraz  Adama Ludwiga i Wandy Hendrich w Sopocie, była też uczennicą legendarnej Ady Sari. Debiutowała w 1949 roku, partią Halki w Gdańsku. Kolejnym etapem jej kariery była Opera Warszawska, gdzie pojawiła się na zaproszenie Zdzisława Górzyńskiego. Będzie jej solistka przez trzynaście sezonów, w tym czasie oklaskiwano ją w partiach Tosci, Halki, Lizy, Leonory. Pierwszą jej warszawską partią była Balladyna w Goplanie Żeleńskiego. W 1962 roku, pożegnała się z warszawską  sceną i na pięć lat przeniosła się na sceny niemieckie.

Maria Fołtyn zdj. archiwum T.W.

W 1972 roku ukończyła reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i rozpoczęła pracę w tym zawodzie, na wielu polskich scenach muzycznych i kilku zagranicznych. Najważniejsze miejsce w tej formie twórczości Marii Fołtyn zajmowały opery Stanisława Moniuszki, promowała je wszędzie gdzie tylko mogła. Dzięki jej determinacji oraz fascynacji muzyką Moniuszki jego opery trafiły na sceny Kuby, Meksyku, Rosji, Japonii, Turcji, Rumunii  i Brazylii.

Dziełem życia Marii Fołtyn okazał się powołany przez nią do życia w 1992 roku Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, który odbywa  się co trzy lata. Wielu jego laureatów potwierdziło trafność oceny jury swoimi sukcesami na światowych scenach. Wystarczy przywołać nazwiska: Aleksandry Kurzak, Marcina Bronikowskiego, Jacka Janiszewskiego, Jakuba Józefa Orlińskiego, Andrzeja Filończyka, czy Ewy Gracz. Dotychczas odbyło się jedenaście edycji, ostatnia w 2022 roku, czyli dziesięć lat to śmierci jego twórczyni.  

Adam Czopek