Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Aktualności

VII Konkurs wokalny im. Krystyny Jamróz – Kielce – Busko

Mimo stosunkowo niedługiej historii buski konkurs im. Krystyny Jamroz może się poszczycić wieloma laureatami, którzy odnoszą sukcesy na krajowych i zagranicznych scenach. Wystarczy wymienić Bożenę Bujnicką, Hannę Okońską, Adama Kutnego czy Szymona Mechlińskiego. Ich nazwiska pojawiają się na afiszach krajowych i zagranicznych scen operowych stanowiąc dowód trafności werdyktów jury, któremu od pierwszej edycji przewodniczy prof. Adam Zdunikowski.

Aleksandra Blanik przy fortepianie Mirella Malorny-Konopka Fot. Daniel Piwowarczyk

Tegoroczna, siódma edycja konkursu, którego patronką jest Krystyna Jamroz, znakomita polska śpiewaczka operowa, przeprowadzona została w dniach od 26 lutego do 1 marca w Kielcach (Szkoła Muzyczna) i Busku Zdroju (BSCK). Kielce były miejscem przesłuchań pierwszego etapu, do którego stanęło 53 młodych śpiewaków. Jury, w którym zasiadali prof. Adam Zdunikowski (przewodniczący), prof. Katarzyna Dondalska i prof. Andrzej Biegun oraz adiunkci dr hab. Magdalena Idzik i dr hab. Iwona Hossa, zdecydowało o dopuszczeniu do drugiego etapu 25 osób, z których wyłoniono 16 osobowy skład finalistów. Drugi i trzeci etap konkursowych zmagań rozegrano w Busku. W zgodnej ocenie jury konkurs miał wyjątkowo wysoki poziom artystyczny, a młodzi śpiewacy byli do niego dobrze przygotowani.

Laureatami pierwszych nagród zostali; w kategorii głosów żeńskich Aleksandra Blanik (sopran), w kategorii głosów męskich Adrian Domarecki (tenor). Oboje oprócz nagród finansowych otrzymali zaproszenie do udziału w galowym koncercie „Śladami sukcesów Krystyny Jamroz”, który 10 lipca zakończy XXVIII Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Busko Zdrój 2022.

Adrian Domarecki, przy fortepianie Marta Mołodyńska-Wheeler, Fot. Daniel Piwowarczyk

Laureatami pozostałych nagród pozostali, w kategorii głosów żeńskich: panie Justyna Bluj, Ewa Menaszek, otrzymały ex aequo drugie nagrody, trzeciej nie przyznano. Panie Paulina Gocałek, Mariana Poltorak otrzymały ex aequo wyróżnienia I stopnia, wyróżnienie II stopnia przyznano pani Justynie Gęsickiej.

W kategorii głosów męskich drugą nagrodę otrzymał Grzegorz Pelutis, trzeciej nie przyznano. Wyróżnienie I stopnia przyznano Szymonowi Raczkowskiemu, wyróżnienie II stopnia otrzymali ex aequo: Adrian Janus, Karol Skwara, Paweł Trojak. Adrian Domarecki otrzymał dodatkowo nagrodę im. Bogdana Paprockiego, dla najlepszego tenora. Większość finalistów otrzymało zaproszenie do udziału w koncertach w polskich filharmoniach.

Adam Czopek