Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Aktualności

Wieczór baletowy w Łodzi

Zapowiedzianą na sobotę 30 września premierą baletową do muzyki trzech wybitnych kompozytorów polskich rozpocznie Teatr Wielki swój kolejny sezon artystyczny. Na program wieczoru złożą się: Odwieczne pieni Mieczysława Karłowicza, Kościelec 1909 Wojciecha Kilara oraz Harnasie Karola Szymanowskiego.

Poemat symfoniczny Odwieczne pieśni  skomponował Mieczysław Karłowicz w latach 1904-06. Jest to tryptyk symfoniczny złożony z trzech pieśni: Pieśń o wiekuistej tęsknocie, Pieśń o miłości i śmierci oraz Pieśń o wszechbycie. Prawykonanie utworu miało miejsce w 1907 roku w Berlinie pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. W 1975 roku Teatr Wielki w Łodzi wystawił Odwieczne pieśni jako balet w opracowaniu choreograficznym Conrada Drzewieckiego. Ta historyczna choreografia z 1975 roku, pojawi się na łódzkiej scenie ponownie, w opracowaniu Dominiki Antkowiak. 

Poemat symfoniczny Kościelec 1909 został skomponowany przez Wojciecha Kilara na jubileusz 75-lecia Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie 5 listopada 1976 roku odbyło się jego prawykonanie. W swej wymowie Kościelec 1909 nawiązuje do tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza przysypanego 8 lutego 1909 roku śnieżną lawiną. Twórcą choreografii utworu Kilara będzie Jacek Przybyłowicz.

Harnasie Karola Szymanowskiego, to bodaj najbardziej znany z polskich baletów wykorzystujących góralski folklor. Jego prapremiera w scenicznej wersji odbyła się 11 maja 1935 roku w Pradze. Wcześniej muzyka Harnasiów była wykonywana estradowo, pierwszy raz 8 marca 1929 roku w Filharmonii Warszawskiej pod batutą Grzegorza Fitelberga, wielkiego przyjaciela Karola Szymanowskiego. Polska premiera baletu Harnasie miała miejsce w Teatrze Wielkim w Poznaniu w 1938 roku w choreografii Maksymiliana Statkiewicza i pod dyrekcją Zygmunta Latoszewskiego. Pierwszym polskim harnasiem był Jerzy Kapliński. Autorem nowego opracowania choreograficznego będzie Karol Urbanowicz.

Odwieczne pieśni z 1975 roku, choreografia Conrad Drzewiecki, fot. Ch. Zieliński

Trzy różne dzieła, trzech polskich kompozytorów, trzech choreografów i dyrekcja Marty Kluczyńskiej, która poprowadzi orkiestrę Teatru Wielkiego, są tym razem gwarantem wysokiego poziomu artystycznego całego wieczoru.        

Adam Czopek