Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Aktualności

Kopernik na scenie Opery Krakowskiej

Na niedzielę 1 października zapowiedziano premierę wersji scenicznej musicalu Kopernik, który miał swoją prapremierę 20 maja 2023 na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Krzysztof Korwin-Piotrowski napisał po tym wydarzeniu: ‘’Prapremiera światowa musicalu „Kopernik” Tomasza Szymusia, Ałbeny Grabowskiej i Daniela Wyszogrodzkiego przyciągnęła na dwa spektakle do Fromborka setki widzów z całej Polski. Spektakl Opery Krakowskiej w reżyserii Jakuba Szydłowskiego jest przykładem znakomicie zrealizowanego widowiska, spełniającego najwyższe standardy europejskie.”

Kopernik we Fromborku, materiały prasowe Opery

To już druga próba wprowadzenia do stałego repertuaru dzieła, w powstaniu którego Opera Krakowska miała swój udział, a którego prapremiera miała charakter przedstawienia plenerowego. Pierwszym była Wanda, opera Joanny Wnuk-Nazarowej, która miała swoją prapremierę 10 września 2021 roku,  na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Drugim będzie właśnie musical Kopernik, który jak wspomniałem wyżej rozpoczął swoją sceniczną historię 20 maja 2023 na wzgórzu katedralnym we Fromborku. 

Krakowscy melomani obejrzą prapremierową inscenizację Kopernika, przykrojoną do warunków sceny Opery Krakowskiej, przez Jakuba Szydłowskiego, reżysera fromborskiej prapremiery. Na scenie pojawi się też większość prapremierowej obsady. Dyrygować będzie dyrektor Piotr Sułkowski.  

Próba przybliżenia życiorysu Mikołaja Kopernika i jego czasów, w formie musicalu może okazać się idealnym na to sposobem. Opera Krakowska oraz zaproszeni do współpracy twórcy i realizatorzy przywracają jego historię, przekładając ją na język musicalu. Autorzy spektaklu chcą pokazać publiczności Mikołaja Kopernika – wybitnego astronoma, wielkiego Polaka, ale także, po prostu – człowieka, otwartego i pełnego naukowej pasji. „Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu odłożyć na chwilę astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i do serc” – tłumaczą twórcy.

Adam Czopek