Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Mistrzowie batuty

Kazimierz Kord, charyzma i pasja tworzenia

Był znakomitym, pełnym charyzmy, dyrygentem oraz dyrektorem o najdłuższym stażu w dziejach Filharmonii Narodowej (1977 – 2001), któremu w 2002 roku nadano tytuł Honorowego Dyrektora. – „Trudno nam opisać Jego ogromny wkład w historię Filharmonii Narodowej, której sam był nierozerwalną…

Robert Satanowski, wizje, ambicje i kontrowersje

Chyba żaden z polskich dyrygentów i dyrektorów oper nie budził tak skrajnych emocji. Mówiono o nim, że był pierwszym w Polsce Europejczykiem pod każdym względem. Ale oceniano go też jako miernego dyrygenta. Jednak nie brakowało opinii zupełnie odwrotnych: „Robert Satanowski…

Herbert von Karajan, mistyk, ekscentryk i despota

Był bez wątpienia jednym z największych dyrygentów XX wieku. Najkrócej można go określić jako tytana pracy, który zawsze dążył do wyznaczonego celu. W pewnym momencie swojej kariery nagromadził tyle stanowisk, że nazywano go „muzycznym dyrektorem (czasami dyktatorem) połowy Europy. Już…

Arturo Toscanini, dążenie do perfekcji

Przez całą karierę uchodził za uosobienie bezkompromisowego dążenia do perfekcji wykonawczej, nawet jeśli miałoby to oznaczać tyranizowanie muzyków dyktatorskim sposobem pracy. Muzyka pod jego batutą osiągała tę niesamowitą przejrzystość i zgodność brzmienia, jakiej nie osiągał w tym czasie żaden inny…

Hans von Bülow, uzależniony od Wagnera

Można powiedzieć, że od tego muzyka bierze swój początek współczesna dyrygentura. Choć był doskonałym, odnoszącym sukcesy, pianistą, świat zapamiętał go jako wspaniałego dyrygenta, ale przy tym konfliktowego artystę, który co rusz popadał w ciężkie konflikty, nie tylko z muzykami, ale…