Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Recenzje płytowe

Odkrywamy Eugeniusza Gruberskiego

Acte Préalable nie ustaje w staraniach przywrócenia pamięci i twórczości zupełnie zapomnianych kompozytorów polskich. Ostatnio pojawił się album z dziełami księdza Eugeniusza Gruberskiego, o którym próżno szukać jakiejkolwiek wiadomości w Encyklopedii Muzycznej PWM. Na szczęście mamy Google, gdzie to i owo można o tym kompozytorze znaleźć. Urodził się w Płocku i żył w latach 1870 – 1923, i był jednym z „najbardziej znanych i cenionych reformatorów z okresu cecyliańskiego ruchu odnowy muzyki kościelnej w diecezji płockiej”. Jego twórczość obejmowała przede wszystkim muzykę kościelną.

Acte Préalable wydało już w tym roku jeden album z muzyką Gruberskiego. Ten omawiany jest drugim prezentującym jego dorobek kompozytorski, stoją za nim starania ks. Roberta Kaczorowskiego, który nie tylko je odnalazł, ale również skompletował zespół wykonawców, w którym się znalazł jako baryton i organista. Ponadto w zespole są: Maciej Naczyk (baryton), Krzysztof Lorek (tenor) oraz chór „Insieme” prowadzony przez Monikę Bachowską. Wszystkich cechuje wysoka kultura wykonawcza.

Album rozpoczyna Kantata ku czci św. Cecylii op.8, mamy tutaj możliwość podziwiania trzech dobrze zestrojonych brzmieniowo głosów, które z towarzyszeniem organów, budują uroczysty klimat tej kompozycji. Kolejny utwór przeznaczony na chór męski i organy – Responsoria na Boże Ciało, pozwala docenić homogeniczne i wyrównane brzmienie chóru. Na płycie znalazły się również trzy msze: sześcioczęściowa Missa secunda op. 2, składająca się w dziewięciu części Msza polska Es-dur oraz również dziewięcioczęściowa Missa pro defunctis. Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie Mszy polskiej, do polskiego tekstu, tutaj ujmuje świetna dykcja Roberta Kaczorowskiego i jego pięknie brzmiący głos. Pozwala to soliście na budowanie klimatu skupienia i powagi oraz utrzymania uwagi słuchacza.

Album uzupełniają Hymn na Zwiastowanie NMP do tekstu Adama Mickiewicza. Spotykają się w tym utworze wszyscy panowie wykonawcy by zachwycić słuchacza pięknem brzmienia i zestrojenia głosów. Ostatnim utworem na tej płycie jest Hymn młodzieży. 

Adam Czopek