Magazyn Operowy Adama Czopka

Opera, operetka, musical, balet

Recenzje płytowe

Kolejne nagranie Moniuszki

Nadal mamy poniekąd pokłosie Roku Moniuszkowskiego ogłoszonego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora. Pomijam tutaj wszystkie związane z tym wydarzenia; premiery, koncerty i wystawy, a wyeksponuję fakt zamalowania wielu wstydliwych białych plam jakie mieliśmy w dziedzinie dyskografii dzieł Moniuszki.

Verbum Nobile, fot. Michał Heller OiFP

Stał się też Rok Moniuszki okazją do w wydania kilkunastu nowych nagrań, które w istotny sposób wzbogaciły wątła dotychczas dyskografię tego kompozytora. Warto w tym miejscu odnotować wydanie przez NAXOS historycznego nagrania Strasznego dworu, dokonano go na przełomie 1953/1954 roku w Operze Poznańskiej. W obsadzie Bogdan Paprocki (Stefan), Edmund Kossowski (Zbigniew), Antonina Kawecka (Cześnikowa), Marian Woźniczko (Miecznik), Barbara Kostrzewska (Hanna) i Felicja Kurowiak (Jadwiga), dyrygował Walerian Berdiajew, co nazwisko to legenda polskiej opery. Z Kolei DUX wydał Straszny dwór nagrany w 2018 roku, z podwójnej okazji: Roku Moniuszki i 70.lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wśród wykonawców między innymi: Stefania Toczyska, Leszek Skrla, Paweł Skołuba, Karolina Sikora, Anna Frabrello. Dyrygował Zygmunt Rychert. Ukazała się również włoska wersja Halki. Nagrania dokonano w sierpniu 2018 roku w ramach warszawskiego Festiwalu Chopin i Jego Europa. Jako wykonawcy pod tym niezmiernie interesującym nagraniem podpisali się: Tina Gorina (Halka), Monika Ledzion-Porczyńska (Zofia), Matheus Pompeu (Jontek), Robert Gierlach (Janusz), Rafał Siwek (Stolnik). Solistom towarzyszyła znana i ceniona orkiestra Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego. Opera Krakowska wydała nagranie niemal zupełnie zapomnianej opery Beata, Ukazało się również nowe nagranie Parii firmowane przez 23. Festiwal Beethovenowski, co sprawiło, że dyskografia tej rzadko prezentowanej urosła do trzech pozycji. Ponadto pojawił komplet czterech albumów z pieśniami, duetami i balladami Stanisława Moniuszki wydany przez Pawlik Relations Agency Recording oraz dokonane przez DUX nagranie DVD Halki w reżyserii Natalii Babińskiej z Opery Nova w Bydgoszczy.

Jednym z ostatnich akcentów minionego Roku Moniuszkowskiego jest nagranie CD jednoaktówki Verbum nobile dokonane w 2020 roku przez Operę Podlaską w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, najmłodszą z polskich scen operowych. W ten oto sposób niezbyt bogata dyskografia tego dzieła zyskała nową cenną pozycję. Bohaterami nagrania są młodzi – jeszcze szerzej nieznani – polscy śpiewacy: Marta Antkowiak (Zuzia), Maciej Nerkowski (Stanisław), Krzysztof Szyfman (Bartłomiej) oraz Roman Chumakin (Serwacy Łagoda). Wszyscy starają się zaprezentować z jak najlepszej strony, ich głosy urzekają energią i nienaganną emisją. Jedynie partię Marcina Pakuły powierzono doświadczonemu Leszkowi Skrli, który tę partię śpiewał już z – powodzeniem -wcześniej, w nagraniu z 2008 roku, a i w tym najnowszym dowodzi swojego wokalno-aktorskiego kunsztu. Prawdziwa kreacja wokalna! Nad całością nagrania czuwał od dyrygenckiego pulpitu również młody, dobrze się zapowiadający, kapelmistrz Wojciech Semerau-Siemianowski. To za sprawą tych młodych artystów unosi się nad nagraniem duch młodości, który wyczuwa się w każdej niemal frazie. Już pięknie zagrana uwertura jest świetną zapowiedzią starannego wykonania całości, w którym ujmują świetnie zestrojone głosy solistów w ansamblach i licznych ariach oraz recytatywach. Każda aria i scena okazuje się w tym nagraniu klejnocikiem sztuki wokalnej i zrozumienia Moniuszkowskiej specyfiki formy i brzmienia. Wypada jeszcze dodać, że świetnie, w tym nagraniu, brzmią chóry przygotowane przez Violettę Bielecką,

W sumie otrzymaliśmy do dyspozycji nagranie, które można spokojnie postawić obok dwóch wcześniejszych: tego z 1993 roku w wykonaniu artystów Opery Poznańskiej prowadzonych przez Roberta Satanowskiego i tego z 2008, pod którym podpisał się Warcisław Kunc.

Adam Czopek